תנ"ך - ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה וירץ כל־המחנה ויריעו ויניסו וינוסו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...