תנ"ך - ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו ה' קום רד במחנה כי נתתיו בידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...