תנ"ך - ויאמר אחי בני־אמי הם חי־ה' לו החיתם אותם לא הרגתי אתכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...