תנ"ך - שופטים פרק ח פסוק כה - ויאמרו נתון נתן ויפרשו את־השמלה וישליכו שמה איש נזם שללו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...