תנ"ך - ולגדעון היו שבעים בנים יצאי ירכו כי־נשים רבות היו לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...