תנ"ך - ויאמר שרי סכות הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי־נתן לצבאך לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...