תנ"ך - שופטים פרק ט פסוק י - ויאמרו העצים לתאנה לכי־את מלכי עלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...