תנ"ך - שופטים פרק ט פסוק כו - ויבא געל בן־עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו־בו בעלי שכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...