תנ"ך - שופטים פרק ט פסוק מ - וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד־פתח השער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...