תנ"ך - וישב אלהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרג את־שבעים אחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...