תנ"ך - הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה מלכה עלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...