תנ"ך - ספר שמואל א

Book of 1 Samuel

מספר הסדרים: 20

מספר הפרשיות: 182

מספר הפרקים: 31

מספר הפסוקים: 811

מספר המילים: 13262

מספר האותיות: 51357