תנ"ך - ספר שמואל א פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים