תנ"ך - ותדר נדר ותאמר ה' צבאות אם־ראה תראה׀ בעני אמתך וזכרתני ולא־תשכח את־אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו לה' כל־ימי חייו ומורה לא־יעלה על־ראשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...