תנ"ך - וישכמו בבקר וישתחוו לפני ה' וישבו ויבאו אל־ביתם הרמתה וידע אלקנה את־חנה אשתו ויזכרה ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...