תנ"ך - שמואל א פרק א פסוק כ - ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את־שמו שמואל כי מה' שאלתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...