תנ"ך - וחנה לא עלתה כי־אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את־פני ה' וישב שם עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...