תנ"ך - שמואל א פרק א פסוק כה - וישחטו את־הפר ויבאו את־הנער אל־עלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...