תנ"ך - שמואל א פרק א פסוק כז - אל־הנער הזה התפללתי ויתן ה' לי את־שאלתי אשר שאלתי מעמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...