תנ"ך - ספר שמואל א פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים