תנ"ך - ויהי כל־יודעו מאתמול שלשם ויראו והנה עם־נבאים נבא ס ויאמר העם איש אל־רעהו מה־זה היה לבן־קיש הגם שאול בנביאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...