תנ"ך - ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על־כן היתה למשל הגם שאול בנבאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...