תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק כא - ויקרב את־שבט בנימן למשפחתו למשפחתיו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן־קיש ויבקשהו ולא נמצא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...