תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק כב - וישאלו־עוד בה' הבא עוד הלם איש ס ויאמר ה' הנה־הוא נחבא אל־הכלים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...