תנ"ך - וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל־העם משכמו ומעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...