תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק כה - וידבר שמואל אל־העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני ה' וישלח שמואל את־כל־העם איש לביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...