תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק כו - וגם־שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר־נגע אלהים בלבם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...