תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק ו - וצלחה עליך רוח ה' והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...