תנ"ך - שמואל א פרק י פסוק ז - והיה כי תבאינה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...