תנ"ך - ספר שמואל א פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים