תנ"ך - ויאמר העם אל־שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...