תנ"ך - ספר שמואל א פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים