תנ"ך - ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן ה' עליכם מלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...