תנ"ך - שמואל א פרק יב פסוק טז - גם־עתה התיצבו וראו את־הדבר הגדול הזה אשר ה' עשה לעיניכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...