תנ"ך - ויאמרו כל־העם אל־שמואל התפלל בעד־עבדיך אל־ה' אלהיך ואל־נמות כי־יספנו על־כל־חטאתינו רעה לשאל לנו מלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...