תנ"ך - אך׀ יראו את־ה' ועבדתם אתו באמת בכל־לבבכם כי ראו את אשר־הגדל עמכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...