תנ"ך - ויאמר שמואל אל־העם ה' אשר עשה את־משה ואת־אהרן ואשר העלה את־אבתיכם מארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...