תנ"ך - ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני ה' את כל־צדקות ה' אשר־עשה אתכם ואת־אבותיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...