תנ"ך - כאשר־בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל־ה' וישלח ה' את־משה ואת־אהרן ויוציאו את־אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...