תנ"ך - ספר שמואל א פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים