תנ"ך - ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...