תנ"ך - ויאמר שמואל אל־שאול נסכלת לא שמרת את־מצות ה' אלהיך אשר צוך כי עתה הכין ה' את־ממלכתך אל־ישראל עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...