תנ"ך - וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי־אמר אמרו פלשתים פן יעשו העברים חרב או חנית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...