תנ"ך - וייחל׀ ויוחל׀ שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא־בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...