תנ"ך - ספר שמואל א פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים