תנ"ך - שמואל א פרק יד פסוק טז - ויראו הצפים לשאול בגבעת בנימן והנה ההמון נמוג וילך והלם: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...