תנ"ך - שמואל א פרק יד פסוק לג - ויגידו לשאול לאמר הנה העם חטאים לה' לאכל על־הדם ויאמר בגדתם גלו־אלי היום אבן גדולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...