תנ"ך - שמואל א פרק יד פסוק לה - ויבן שאול מזבח לה' אתו החל לבנות מזבח לה': פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...