תנ"ך - שמואל א פרק יד פסוק מו - ויעל שאול מאחרי פלשתים ופלשתים הלכו למקומם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...