תנ"ך - השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...